EGEBO
Bystævneparken 22
2700 Brønshøj

tlf.:  38 27 40 40
n Kvalitet
n Synlighed
n Tillid
At flytte på plejehjem er en omvæltning for ethvert menneske. Det ved vi i EGEBO. Derfor gør vi meget ud af at gøre over-gangen så nænsom som muligt.

Som i enhver familie drejer det sig om hygge og nærvær, men også om retten til at være sig selv. Bliver vi opfattet som en slags familie, er vi nået langt. Det satser vi på. Vi gør også, hvad vi kan, for at beboerne får adspredelse i dagligdagen. Derfor tænker vi meget i at skabe en bred vifte af aktiviteter.

I EGEBO har vi bestemt, at personalet skal udføre deres arbejde, så beboerne kan deltage aktivt i, hvad der sker. Det skaber liv og tryghed. Af samme grund spiser medarbejderne sammen med beboerne og bidrager dermed til en levende og god stemning.

Klik ind på vores hjemmeside og se, hvordan vi lever i EGEBO.
Anne Mayo - forstander
Tekst og foto:
n Udvikling
n Respekt
n Ligeværdighed
Velkommen indenfor
EGEBO har gjort sig fortjent til en ”Grøn smiley”, som bl.a. står for, at vi passer på miljøet og hinanden og har focus på besparelser.
HVERDAGSGLIMT
Lilian Michaelsen, team 3 og Einar Andersen, team 7, er glade for at solen skinner, og nu kan nyde den nye store terrasse.
Grundliggende værdier
.
Egebos skønne
terrasse indviet
Sidste nyt:
Sommerfestival
- se "Nyheder"